Felleseuropeisk koronasertifikat: tekniske gjennomføringsbestemmelser