Felleseuropeiske individuelt pensjonsprodukt (PEPP): utfyllende bestemmelser