Fellesskapets ordning for katastrofeberedskap: gjennomføringsbestemmelser