Fellesskapsramme for å skape klarhet i kvalifikasjoner og kompetanse (Europass)

Tittel

Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 2241/2004/EF av 15. desember 2004 om en enhetlig fellesskapsramme for å skape klarhet i kvalifikasjoner og kompetanse (Europass)

Decision No 2241/2004/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 2004 on a single Community framework for the transparency of qualifications and competences (Europass)

Siste nytt

Evalueringsapport lagt fram av Kommisjonen 18.12.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra DIKUs nettside om Europass)

Om Europass
Europass består av fem ulike dokumenter som gjør at ferdighetene og kvalifikasjonene dine blir forstått på en enkel og tydelig måte. Du kan bruke dokumentene hver for seg eller sammen, når du skal søke jobb eller studier i Norge eller i Europa.

Europass CV

Europass Språkpass

Europass Mobilitet

Europass Fagbeskrivelse
Europass Fagbeskrivelse gir en kortfattet forklaring på innholdet i et fagbrev, svennebrev eller vitnemål for yrkesfaglig utdanning.

Europass Vitnemålstillegg
.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
15.12.2004
Anvendelsesdato i EU
01.01.2005
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 23, 24.4.2008, p. 162-176
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
10.06.2005
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.06.2005

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kunnskapsdepartementet
Annen informasjon

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32004D2241
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro