Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: Prodcom-listen (2005)