Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: Prodcom-listen (2006)