Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: "Prodcom"-listen 2007