Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: "Prodcom"-listen for 2010