Finansielle referanseverdier: endringsbestemmelser om liste over kritiske referanseverdier