Finansielle referanseverdier: gjennomføringsbestemmelser om maler for samsvarserklæringen