Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om inndata