Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om offentliggjøring