Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om referanseverdierklæringen