Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om søknader og meldinger