Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om søknader om godkjenning og registrering