Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om tilsynsfunksjonen