Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om vurdering av visse verdier