Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om vurdering om administratorer bør anvende bestemte krav