Fleksibilitet ved overgang til nytt Schengen-informasjonssystem