Fôr til hunder og katter med leddgikt

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1070/2010 av 22. november 2010 som endrer direktiv 2008/38/EF for oppføring i listen over anvendelsesområder for fôr med særlige ernæringsformål bedring av stoffskiftet i leddene ved slitasjegikt hos hunder og katter

Commission Regulation (EU) No 1070/2010 of 22 November 2010 amending Directive 2008/38/EC by adding to the list of intended uses as a particular nutritional purpose the support of the metabolism of the joints in the case of osteoarthritis in dogs and cats

Siste nytt

EØS-komitevedtak 2.12.2011

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.1.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gir godkjenning av et nytt bruksområde for fôrblandinger med særlige ernæringsformål, såkalte diettfôr. Dette bruksområdet skal gi støtte til stoffskiftet i ledd hos hunder og katter med osteoartritt. Osteoartritt er en samlebetegnelse på nedbrytende forandringer i ledd. Godkjenningen er gitt i samsvar med direktiv 2008/38/EF, liste over fôr med særlige ernæringsformål, og dette bruksområdet er listeført i vedlegg 1, del B. Det som er ernæringsmessig karakteristisk for disse diettfôrene, ett til hund og ett til katt, er fôrenes minimumsinnhold av omega-3 fettsyrer. Diettfôret til hund skal inneholde minimum 3,3% omega-3 fettsyrer og 0,38% eikosapenaensyre (EPA) beregnet av tørrstoffet. Diettfôret til katt skal inneholde minimum 1,2% omega-3 fettsyrer og 0,28% dokosaheksaensyre (DHA) av tørrstoffet. Begge fôr skal inneholde tilstrekkelig med vitamin E og fôret til katt skal også ha forhøyet innhold av methionin og mangan. Alle foran nevnte stoff skal deklareres for de respektive fôr. Anbefalt bruksperiode er satt til tre måneder, og det anbefales å rådføre seg med veterinær før bruk og ved fortsatt bruk utover tre måneder. Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsa, seksjon fôrvarer.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 7. november 2002 nr 1290 om fôrvarer. Endringen foretas i liste over bruksområder for fôrblandinger med særlige ernæringsformål som er en del av vedlegg 5. Rettsakten oppretter en ny gruppe godkjente diettfôr til hund og katt. Dette er etterspurt av forbrukerne og markedet for diettfôr. Rettsakten vil ikke få økonomiske og administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse –og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
22.11.2010
Anvendelsesdato i EU
13.12.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 12, 25.2.2016, p. 134-135
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
05.10.2011
Vedtatt i EØS-komiteen
02.12.2011
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.12.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.12.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R1070
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro