Forbrukerkredittdirektivet (forslag 2021)

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om forbrukerkreditt

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on consumer credits

Siste nytt

Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 5.10.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 30.6.2021)

Forbrugerbeskyttelse: Kommissionen reviderer EU-reglerne om produktsikkerhed og forbrugerlån

Europa-Kommissionen har i dag foreslået revisioner af to sæt EU-regler med henblik på at styrke forbrugerrettighederne i en verden, der har taget helt ny form som følge af digitaliseringen og covid-19-pandemien. Kommissionen styrker sit sikkerhedsnet for forbrugerne i EU ved f.eks. at sørge for, at farlige produkter trækkes tilbage fra markedet, eller at forbrugerne modtager lånetilbud på en tydelig måde, som er lette at læse på digitale enheder. Med forslaget foretages der en ajourføring af både direktivet om produktsikkerhed i almindelighed og af EU-reglerne om forbrugerkredit til beskyttelse af forbrugerne.

Věra Jourová, næstformand med ansvar for værdier og gennemsigtighed, udtaler: "Forbrugerne står over for mange udfordringer, navnlig i den digitale verden, som har revolutioneret den måde, vi handler eller bruger tjenesteydelser på, ligesom det har påvirket finansmarkederne. Derfor giver vi nu forbrugerbeskyttelsen et løft på to fronter: Vi gør det lettere for forbrugerne at styre uden om de risici, der er forbundet med at optage lån, og vi indfører endnu strengere regler om produktsikkerhed. Det vil også lægge et større ansvar over på markedsdeltagerne og gøre det vanskeligere for ondsindede aktører at gemme sig bag juridisk jargon."

Didier Reynders, kommissær med ansvar for retlige anliggender, udtaler: "Covid-19-krisen har påvirket forbrugerne på mange måder, og mange har befundet sig i økonomiske vanskeligheder. Digitaliseringen er blevet fremskyndet af pandemien med en kraftig stigning i internethandelen til følge, og den har også haft gennemgribende konsekvenser for finanssektoren. Det er vores pligt at beskytte forbrugerne, og især de allermest sårbare. Denne revision af de gældende regler om forbrugerlån og produktsikkerhed i almindelighed er et stående eksempel herpå."

Onlinesalget er steget kraftigt i de sidste 20 år, og i 2020 handlede 71 % af forbrugerne på nettet, ofte for at købe nye teknologiprodukter. Fra trådløse høretelefoner og luftrensere til spillekonsoller — markedet for teknologiske gadgets er meget bredt. Den nye forordning om produktsikkerhed i almindelighed vil imødegå de risici, der knytter sig til nye teknologiprodukter, bl.a. vedrørende cybersikkerhed, og til onlinehandel ved at indføre regler om produktsikkerhed for onlinemarkedspladser. Den vil sikre, at alle de produkter, der når ud til de europæiske forbrugere, hvad enten det er gennem onlinemarkedspladser eller den lokale butik, er sikre, uanset om de kommer fra EU eller et tredjeland. Den nye forordning vil sikre, at markedspladserne lever op til deres opgave, så forbrugerne ikke ender op med farlige produkter.

Med revisionen af forbrugerkreditdirektivet fastsættes det, at oplysninger vedrørende kreditter skal præsenteres på en klar og tydelig måde og være tilpasset til visning på digitale enheder, så forbrugerne ved, hvad de går ind til. Samtidig forbedres reglerne for vurderingen af kreditværdighed, dvs. hvorvidt forbrugeren kan tilbagebetale lånet. Dette er for at undgå overdreven gældsætning. I henhold til forordningen skal medlemsstaterne fremme finansiel uddannelse og sikre, at forbrugerne modtager gældsrådgivning.

Næste skridt

Kommissionens forslag vil nu blive drøftet i Rådet og Europa-Parlamentet.

Baggrund

Forordningen om produktsikkerhed i almindelighed

Direktivet om produktsikkerhed i almindelighed har været i kraft siden 2001 og sikrer, at der kun sælges sikre produkter i EU's indre marked. Der er imidlertid stadig alt for mange usikre produkter i omløb på EU-markedet, hvilket skaber ulige konkurrencevilkår for virksomhederne og medfører betydelige omkostninger for samfundet og forbrugerne. Samtidig er det nødvendigt at opdatere reglerne for at imødegå udfordringerne forbundet med nye teknologier og onlinesalg.

Forslaget til direktivet om forbrugerkredit

Direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler indførte harmoniserede EU-regler for forbrugerlån og skabte en klar ramme for rimelig adgang til kredit for europæiske forbrugere. Det trådte i kraft i 2008, og den stigende digitalisering siden da har væsentligt ændret forbrugernes beslutningsproces og vaner. Den revision, der præsenteres i dag, skal imødegå denne udvikling.

Begge forslag indgår i den nye forbrugerdagsorden, som blev indledt sidste år med henblik på at ajourføre de overordnede strategiske rammer for EU's forbrugerpolitik.

Yderligere oplysninger

Direktiv 2001/95/EF om produktsikkerhed i almindelighed

Direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler

Faktablad om produktsikkerhed i almindelighed

Faktablad om forbrugerkredit

Forbruger Europa Netværket

Safety Gate

Nøkkelinformasjon

EØSEFTA/EØS-flagg

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet