Forbud mot bruk av stoffer med hormonell virkning innen husdyrhold: endringsbestemmelser om visse stoffer med hormonell eller tyreostatisk virkning samt beta-agonister