Forbud mot markedsføring av "Stevia rebaudiana Bertoni: planter og tørkete blad" som ny mat eller ny matingrediens

Tittel

Kommisjonsvedtak 2000/196/EF av 22. februar 2000 om forbud mot markedsføring av "Stevia rebaudiana Bertoni: planter og tørkede blad" som ny mat eller ny matingrediens i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97

Commission Decision 2000/196/EC of 22 February 2000 refusing the placing on the market of Stevia rebaudiana Bertoni: plants and dried leaves as a novel food or novel food ingredient under Regulation (EC) No 258/97 of the European Parliament and of the Council

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsvedtaket, dansk utgave)

(1) Den første vurderingsrapport, som er udarbejdet af de belgiske kompetente myndigheder, konkluderede på grundlag af de forelagte oplysninger, at der ikke bør udstedes tilladelse til at markedsføre produktet.

(2) Ansøgeren har som reaktion på den første vurderingsrapport fremlagt yderligere oplysninger til Kommissionen, som videresendte disse til medlemsstaterne og Den Stående Levnedsmiddelkomité.

(3) I overenstemmelse med forordningens artikel 7 blev der udført en yderligere vurdering. Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler vedtog den 17. juni 1999 en udtalelse, som i det væsentlige bekræftede den første vurderingsrapport.

(4) Stevia rebaudiana Bertoni, planter og tørrede blade, er et nyt levnedsmiddel i henhold til forordning (EF) nr. 258/97. Det er ikke eftervist, at produktet opfylder kriterierne i forordningens artikel 3, stk. 1, og der nedlægges forbud mod at markedsføre det i Fællesskabet.

(5) De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Levnedsmiddelkomité.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
22.02.2000
Anvendelsesdato i EU
28.03.2000

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet