Forbud mot produksjon, import, omsetning og bruk av bly til bruk i smykker, armbånd og hårspenner