Forbud mot produksjon, import, omsetning og bruk av fem kvikksølvforbindelser