Forebygging, kontroll og bekjempelse av visse overførbare spongiforme encefalopatier