Forenklede bestemmelser om og prosedyrer for hygienekontroll av fiskevarer fra Grønland