Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr innen EU: rekommandasjon om generelle overføringslisenser for væpnede styrker og ordregivende myndigheter

Tittel

Kommisjonsrekommandasjon (EU) 2016/2123 av 30. november 2016 om harmonisering av anvendelsesområdet og vilkårene for generelle overføringslisenser for væpnede styrker og offentlige oppdragsgivere som nevnt i artikkel 5 nr. 2 bokstav a) i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/43/EF

Commission Recommendation (EU) 2016/2123 of 30 November 2016 on the harmonisation of the scope of and conditions for general transfer licences for armed forces and contracting authorities as referred to in point (a) of Article 5(2) of Directive 2009/43/EC of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 23.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.3.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten viderefører politikken i direktiv 2009/43/EF som er iverksatt i norsk rett ved Forskrift om eksport av forsvarsmateriell, flerbruksvarer,teknologi og tjenester.

Den har til hensikt å harmonisere bruken av generell overføringslisens (GOL) for væpnede styrker og deres kontraktører innen EØS, nevnte direktiv artikkel 5 pkt. 2. (a) og nevnte forskrift Kap. 3 §10 bokstav a.

Harmoniseringsarbeidet vil også dekke de øvrige tilfellene i nevnte direktiv artikkel 5 pkt. 2. og nevnte forskrift Kap. 3 §10.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
30.11.2016
Anvendelsesdato i EU
03.12.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.02.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
23.03.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.03.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Utenriksdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016H2123
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro