Forenkling og digitalisering av merking av kjemikalier