Forflytning av dyr som er mottakelige for blåtunge: endringsbestemmelser