Fôring av dyr: tiltak mot spredning av overførbare spongiforme encefalopatier (endring)