Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet heptamaloksyloglukan i plantevermidler