Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene flonikamid, metalaksyl, penoksulam og prokvinazid i plantevermidler