Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene pyridaben, kinmerak og zinkfosfid i plantevermidler