Forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer i plantevernmidler