Forlenget godkjenning av visse aktive stoffer i plantevernmidler (2-fenylfenol m.fl.)