Forlenget godkjenning av warfarin som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14