Fornyet godkjenning av bentazon i plantevernmidler