Fornyet godkjenning av et preparat av E. faecium som tilsetningsstoff i fôr til slaktekyllinger