Fornyet godkjenning av heptamaloksyloglukan som et lavrisikostoff i plantevernmidler