Fornyet godkjenning av kobberkelat av hydroksy-analogen av metionin som tilsetningsstoff til dyrefôr (2023)