Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om eksponering mot regionale og lokale myndigheter