Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om informasjon til tilsynsmyndigheter