Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om overgangsregel for aksjerisiko