Forsikringsdirektivet: rettelse til rumensk utgave av utfyllende bestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1865 av 6. juni 2019 om retting av den rumenske versjonen av delegert forordning (EU) 2015/35 om utfylling av europaparlaments– og rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II)

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/1865 of 6 June 2019 correcting the Romanian language version of Delegated Regulation (EU) 2015/35 supplementing Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 20.5.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.2.2020)

Sammendrag av innhold
Forordningen endrer feil i den rumenske utgaven av kommisjonsforordning (EU) 2015/35, som gir utfyllede regler til Solvens II. Dette berører ikke andre språkversjoner.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen, men ikke gjennomføres i norsk forskrift. Dette anses ikke nødvendig, da forordningen ikke berører andre språkversjoner.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Ingen.

Sakkyndige instansers merknader
Finanstilsynet mener forordningen er uproblematisk, da den kun retter en feil i den rumenske språkversjonen. Den er behandlet i SU for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, funnet EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
EØS-relevant og akseptabel.

Status
Forordningen er vedtatt og i kraft i EU. Den er til vurdering på EFTA-siden.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
06.06.2019
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
06.06.2019
Anvendelsesdato i EU
28.11.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
22.01.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
20.03.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
21.03.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
21.03.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
20.05.2020
Anvendes fra i Norge
30.06.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R1865
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro