Forsikringsformidlingsdirektivet: utfyllende bestemmelser om bærekraft