Forsøksdyrdirektivet: endringsbestemmelser om standarder for stell, plassering og avlivning