Fôrtilsetningsstoff: endringsbestemmelser for selenmethionin produsert av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2233 av 4. desember 2017 om endring av forordning (EU) nr. 900/2009 med hensyn til karakterisering av selenmethionin produsert av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2233 of 4 December 2017 amending Regulation (EC) No 900/2009 as regards the characterisation of selenomethionine produced by Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 22.5.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.5.2018)

Sammendrag av innhold
Saken gjelder endret godkjenning av tilsetningsstoffet selenometionin. Beskrivelsen av stoffet er endret fra til at det inneholder mellom 2000-2400 mg Se/kg til 2000-3500 mg Se/kg. EFSA konkluderer at stoffet med den nye beskrivelsen er trygg for folkehelse, dyrehelse og miljø

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
09.11.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
04.12.2017
Anvendelsesdato i EU
25.12.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.03.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
27.04.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.04.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
28.04.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.05.2018
Anvendes fra i Norge
11.05.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R2233
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro