Fremme av bruk av vekstmarkeder for SMB-er: utfyllende bestemmelser om registrering