Gebyrer og avgifter til Det europeiske kjemikaliebyrå: endringer for SMB